ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος "ΚΕΑ-ΤΕΒΑ" θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Πέμπτη 13-2-2020 και από ώρα 9:00 πμ έως 13:00 μμ στο Βουργαρέλι και στην…
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και…
Στις 30/01/2020 συνεδρίασε, στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2020.  …
Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 7ηη του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00…