ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Βουργαρέλι    11-06-2024 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                     …
https://bit.ly/429cngB Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας 112 Ελλάδος-Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης/European Emergency Number Ελληνική Αστυνομία
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε…
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αποστολής των Κινητών Ιατρικών Μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Βουργαρέλι, από 31/05/2024 έως 02/06/2024 θα πραγματοποιηθούν και Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης αλλά…
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και συγκεκριμένα στο Βουργαρέλι από τις 31/05/2024 έως τις 02/06/2024 και στην Άγναντα από τις 03/06/2024 έως τις 05/06/2024.…