ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας  τριών μηνών:   Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική διάρκεια 1. Εργατών καθαριότητας ΥΕ16   1.…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, κεκλεισμένων των θυρών,…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών,…
  Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) ατόμων διάρκειας έως και τις 13/09/2020 και σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας…
  Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Δευτέρα 29-6-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:30 μμ στο Βουργαρέλι και 10:00 πμ έως…