ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1157)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για…
 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» με προϋπολογισμό 70.000,00€ (με…
Ο Δικαιούχος Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό[μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την:«Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2024) και προμήθεια…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρινή για…
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αποστολής των Κινητών Ιατρικών Μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Βουργαρέλι, από 31/05/2024 έως 02/06/2024 θα πραγματοποιηθούν και Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης αλλά…
 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΕ Αγνάντων και ΔΕ Αθαμανίας» με προϋπολογισμό 62.330,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται…
Το ξημέρωμα της 5ης Μαΐου του 1943, το Βουργαρέλι Άρτας μπήκε στο στόχαστρο γερμανικών βομβαρδιστικών, ως αντίποινα για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων του, κατά τη περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.…
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και συγκεκριμένα στο Βουργαρέλι από τις 31/05/2024 έως τις 02/06/2024 και στην Άγναντα από τις 03/06/2024 έως τις 05/06/2024.…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, για…
Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκυκλίου Εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία…
Καλείσθε να συμμετέχετε στην 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023 - εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: 98/8182/26.01.2024), η οποία…
Καλούνται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βουργαρέλι Άρτας, για να ενημερωθούν από…