ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Ημέραςκαι η Κινητή Μονάδα για άτομα με άνοια στην Άρτα της Εταιρείας AlzheimerΑθηνών οργανώνουν την Πέμπτη 15 Ιουνίου και ώρα 11.00, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου…
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Άρτας, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς σε ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία…
Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία  υποβολής του νέου τοπικού προγράμματος …
Το  Τμήμα Κτηνιατρικής  της  ΠΕ  Άρτας  ενημερώνει  τους  αιγοπροβατοτρόφους  του Νομού  ότι  οι  εμβολιασμοί  / αιμοληψίες των  αιγοπροβάτων  για  την Βρουκέλλωση  των  Αιγοπροβάτων    ( Μελιταίο  Πυρετό )  θα  διενεργηθούν από…
Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Άρτας ενημερώνει τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας, για την δημοσίευση της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ, περί υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για…