ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Λαογραφικό Μουσείο Κάραλη Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας του Λαογραφικού Μουσείου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας το '70 από τον Παντελή Χρ. Καραλή και το αποτέλεσμά της είναι η λειτουργία της…