Αντιδήμαρχοι

1. Γεώργιος Στασινός του Ξενοφώντα

 

2. Νικόλαος Τζουμάκας του Αλέξανδρου

 

3. Δημήτριος Κανής του Κωνσταντίνου

 

4. Ευάγγελος Τσιάτσιος του Μάρκου