ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 78 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010»του Ν. 4555/2018, στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό…
Σήμερα, 23/12/2019, θα είναι κλειστά τα Νηπιαγωγεία Αθαμανίου και Τετρακώμου και τα Δημοτικά Σχολεία Αθαμανίου, Μεσούντας και Τετρακώμου λόγω διακοπής ρεύματος και των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει προβλήματα…
    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 30ηη του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα…