ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις…
Δόθηκε εκ νέου παράταση για τις δηλώσεις κτηματολογίου, στην ΠΕ Άρτας μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες θα παραλαμβάνονται στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι κάθε Δευτέρα 08:30 - 15:00 τηλ: 2685360219 κιν:…
ΕΓΓΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 12,465 ΨΗΦΙΣΑΝ: 6,820 ΕΓΚΥΡΑ: 6,497 ΑΚΥΡΑ: 235 ΛΕΥΚΑ: 88 Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1 ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (Μ. ΓΑΡΝΕΛΗΣ) 2,337 35,97% 2 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Χ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ) 2,132 32,82%…
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLDLEADER “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19,2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ…
Η TERRA Pindus σε συνεργασία με το Δήμο Κ. Τζουμέρκων και στα πλαίσια της ανάδειξης του πεζοπορικού τουρισμού στα Τζουμέρκα, διοργανώνει 2ήμερο εθελοντισμού 17-19 Μαϊου. Σκοπός του διημέρου ο καθαρισμός…
Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2019, να καταθέσουν σε πρώτη φάση μέχρι την…