ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχουν βεβαιωθεί οι λογαριασμού ύδρευσης Β' Εξαμήνου 2021, έχουν διαβιβασθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 30η Απριλίου 2022. 
Με βαθιά θλίψη και οδύνη  πληροφορηθήκαμε το θάνατο  του συμπατριώτη μας εκ Μελισσουργών, πολιτικού και δικηγόρου, Δημήτρη Τσοβόλα. Ο Δημήτρης Τσοβόλας  είναι γνήσιο τέκνο  των Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,…
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ   Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης…
                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Παρασκευή 25-2-2022…
Εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020…
Ένα νέο επιβατικό αυτοκίνητο τύπου pickup 4x4 για την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, παρέλαβε το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων από την Περιφέρεια Ηπείρου.   Η…