Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο

Διεύθυνση: Βουργαρέλι Άρτας, 47045

Πληροφορίες: κα Μπαλτζώη Ε.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360228

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Γαρνέλης Μαρίνος (Πρόεδρος)

Πλούμπης Ιωάννης

Λάμπρη Αικατερίνη

Καραβασίλης Δημήτριος

Τσίπρας Λεωνίδας

Καψάλη Παναγιώτα

Αναστασίου Μαρίνα