Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας

Η Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας περιλαμβάνει δώδεκα (12) Τοπικές Κοινότητες:

  • Τ. Κ. Βουργαρελίου
  • Τ. Κ. Αθαμανίου
  • Τ. Κ. Ανεμορράχης
  • Τ. Κ. Δίστρατου
  • Τ. Κ. Κάτω Αθαμανίου
  • Τ. Κ. Κάτω Καλεντίνης
  • Τ. Κ. Καψάλων
  • Τ. Κ. Κεντρικού
  • Τ. Κ. Κυψέλης
  • Τ. Κ. Μεσούντας
  • Τ. Κ. Παλαιοκατούνου
  • Τ. Κ. Τετρακώμου