ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιστορικά στοιχεία Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο βόρειο τμήμα υψώνεται επιβλητικά σαν πέτρινο τείχος, ο ορεινός όγκος των Τζουμέρκων. Ανατολικά,…