ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο νέος Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες:

  1. Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας, με δώδεκα (12) τοπικές κοινότητες,
  2. Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, με οκτώ (8) τοπικές κοινότητες,
  3. Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων, με μία (1) τοπική κοινότητα και
  4. Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών, με μία (1) τοπική κοινότητα.