ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ – 12:00μ, δια περιφοράς, για τη…
Ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 , που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνου) ,όπως διαμορφώθηκαν μετά απο την…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων προσκαλεί τους νέους που έλκουν την καταγωγή τους από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, να δηλώσουν συμμετοχή στη  δράση  «Βαδίζοντας  στα  Αχνάρια  του  1821». Η καταληκτική ημερομηνία…
Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε…
Ακολουθεί φυλλάδιο που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου STEP-IN.  Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: • μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη θωράκιση των κατοικιών,…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και προιόντων στους δικαιούχους την Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και…