Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Διεύθυνση: Βουργαρέλι Άρτας, 47045

Πληροφορίες: κ. Κουτσούκης Κ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360214