ΔEH

ΔΕΗ
http://www.dei.gr/


ΔΕΗ - ΑΡΤΑ
Κεντρικό κατάστημα ΑΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ &  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2,     ΤΚ  471 00   ΑΡΤΑ
Τηλ.:2681023001  &  2681023002   &   2681027284
Τηλ. Βλαβών: 1050   &  2681074748

Το τηλέφωνο του Κέντρου Βλαβών αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1052&nt=18


ΔΕΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κεντρικό κατάστημα  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4,     ΤΚ 45110       ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 2651070530   &  2651022970   &  2651025051
Τηλ. Βλαβών: 1050   &  2651026251