Περί αποδοχής Aπόφασης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης –Συνιδιοκτησίας Δάσους και Κοινής Χορτονομής Αθαμανίου και Κάτω Αθαμανίου Άρτας
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί αποδοχής Aπόφασης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης –Συνιδιοκτησίας Δάσους και Κοινής Χορτονομής Αθαμανίου και Κάτω Αθαμανίου Άρτας
Ημ/νια: 27/10/2020 15:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΜΨΗΩΕ2-Α69Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-720 για :Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος -Προμήθεια Γάλακτος
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-720 για :Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος -Προμήθεια Γάλακτος
Ημ/νια: 27/10/2020 10:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΟΓΩΕ2-ΝΦΝΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-719 για :ΕΝ.Φ.Ι.Α 2020 ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-719 για :ΕΝ.Φ.Ι.Α 2020 ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ημ/νια: 27/10/2020 09:40:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΩΚΩΕ2-9ΥΝΠερί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»
Ημ/νια: 26/10/2020 13:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ9ΜΩΕ2-5ΔΓΠερί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»
Ημ/νια: 26/10/2020 13:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΞΔΩΕ2-ΨΘΨΠερί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6117.010 με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για την υποβολή αιτήσεων κτηματολογίου»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6117.010 με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για την υποβολή αιτήσεων κτηματολογίου»
Ημ/νια: 26/10/2020 13:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΔ8ΩΕ2-ΑΧΤΠερί ανάθεσης της προμήθειας στεφανιών για την εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί ανάθεσης της προμήθειας στεφανιών για την εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940
Ημ/νια: 26/10/2020 15:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο7ΧΩΕ2-53ΗΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΝΕΟΙ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΑΣΦΑΛεφαπαξ παροχων (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ (ΝΕΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΝΕΟΙ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΑΣΦΑΛεφαπαξ παροχων (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ (ΝΕΟΙ),ΕΤΕΑΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΑΛΑΙΟΙ),ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ
Ημ/νια: 27/10/2020 08:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΧΞΩΕ2-ΣΔΑΠερί απευθείας ανάθεσης προμήθειας σημαιών για τον σημαιοστολισμό των δημοτικών κτηρίων και μνημείων ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου του 1940
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας σημαιών για τον σημαιοστολισμό των δημοτικών κτηρίων και μνημείων ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου του 1940
Ημ/νια: 26/10/2020 15:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΖΩΡΩΕ2-ΙΜ4Περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την εκτύπωση προσκλήσεων και φακέλων για την εκδήλωση της 1η Νοεμβρίου 2020 στο Μαρτυρικό Χωριό Καταρράκτης Άρτας
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την εκτύπωση προσκλήσεων και φακέλων για την εκδήλωση της 1η Νοεμβρίου 2020 στο Μαρτυρικό Χωριό Καταρράκτης Άρτας
Ημ/νια: 26/10/2020 15:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΩ8ΩΕ2-ΛΚΩ