ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση  για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών   για το έτος 2020,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση  μέχρι  τις 30 Οκτωβρίου 2020  με την…
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ, με τηλεδιάσκεψη, για…
 Η Δ/νση Δασών Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα  γραφεία …