ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 8:30 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι.…
Καλείσθε  σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και ώρα λήξης…
Καλείσθε  σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ – 12:00μ, δια περιφοράς, για τη…
Ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 , που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνου) ,όπως διαμορφώθηκαν μετά απο την…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων προσκαλεί τους νέους που έλκουν την καταγωγή τους από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, να δηλώσουν συμμετοχή στη  δράση  «Βαδίζοντας  στα  Αχνάρια  του  1821». Η καταληκτική ημερομηνία…