Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμπρινή Σταμούλη - Τρομπούκη 

(ΔΕ Μελισσουργών)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αρμοδιότητες Αντιδήμαρχοι »