Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

H Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων περιλαμβάνει μία (1) Τοπική Κοινότητα:

  • Τ. Κ. Θεοδωριάνων