ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Kαλείσθε σε  Ειδική Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για…
Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ λόγω του κατεπείγοντος της λήψης…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για…