ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανάγκη να προσλάβουμε προσωπικό προκειμένου να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες. Για το…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «δια περιφοράς», για…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για…
O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για…