ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή για…
Καλείσθε να συμμετέχετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023 - εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: 98/8182/26.01.2024), η οποία…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή για…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Παναγιάς» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο διαγωνισμός θα γίνει…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή για…