Δημοτική Ενότητα Αγνάντων

Η Δημοτική Ενότητα Αγνάντων  περιλαμβάνει οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες:

  • Τ. Κ. Αγνάντων
  • Τ. Κ. Γραικικού
  • Τ. Κ. Καταρράκτη
  • Τ. Κ. Κουκουλίων
  • Τ. Κ. Κτιστάδων
  • Τ. Κ. Λεπιανών
  • Τ. Κ. Μικροσπηλιάς
  • Τ. Κ. Ράμιας