ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1183)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ανακοινώνει   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που…
Kαλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή για…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΕ Αγνάντων και ΔΕ Αθαμανίας» με προϋπολογισμό 62.330,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται…
Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Βαθυκάμπου ΤΚ Κεντρικού και Σγάρας ΤΚ Καταρράκτη» με προϋπολογισμό 94.000,00€ (με ΦΠΑ).…
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου και την Κινητή Μονάδα της Άρτας για άτομα με άνοια, συνδιοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης για την άνοια.…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και…
Θέατρο Ο κόσμος που στέκει ανάμεσά μας 11, 12 Ιουλίου 2024 Ώρα έναρξης: 21:00   Γενεσίου της Θεοτόκου (Κόκκινη Εκκλησιά), Βουργαρέλι Άρτας   Πληροφορίες – προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr   Η θεατρική παράσταση Ο…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ             Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 205  του Ν.3584/2007 2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην«3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής», η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης» και «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ για τη…
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση ενός διπλού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Τσιατί | Μαθητεία και Εργαστήριο Παραδοσιακής Οικοδομικής Ξυλουργικής” που περιλαμβάνει μία επαγγελματική μαθητεία για νέους/ες τεχνίτες/ριες και ένα…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00πμ για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή για…