ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (939)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός οικιών και καταστημάτων (Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών) διάρκειας τριών ημερών, από της 8ης  πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2022…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ,…
Σας κοινοποιούμε την με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./21827/A325/31.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 11ης Ιανουαρίου 2021, σε περιοχές…
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχουν βεβαιωθεί οι λογαριασμού ύδρευσης Β' Εξαμήνου 2021, έχουν διαβιβασθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 30η Απριλίου 2022. 
Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ,…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Με βαθιά θλίψη και οδύνη  πληροφορηθήκαμε το θάνατο  του συμπατριώτη μας εκ Μελισσουργών, πολιτικού και δικηγόρου, Δημήτρη Τσοβόλα. Ο Δημήτρης Τσοβόλας  είναι γνήσιο τέκνο  των Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,…
Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 28η…
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ   Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων…
                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Παρασκευή 25-2-2022…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…