Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

Ο ΟΑΕΔ ανκοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα e-υπηρεσίες/πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.