ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός οικιών και καταστημάτων (Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών) διάρκειας τριών ημερών, από της 8ης  πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2022…
Σας κοινοποιούμε την με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./21827/A325/31.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 11ης Ιανουαρίου 2021, σε περιοχές…
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχουν βεβαιωθεί οι λογαριασμού ύδρευσης Β' Εξαμήνου 2021, έχουν διαβιβασθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 30η Απριλίου 2022. 
Με βαθιά θλίψη και οδύνη  πληροφορηθήκαμε το θάνατο  του συμπατριώτη μας εκ Μελισσουργών, πολιτικού και δικηγόρου, Δημήτρη Τσοβόλα. Ο Δημήτρης Τσοβόλας  είναι γνήσιο τέκνο  των Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,…
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ   Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης…
                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Παρασκευή 25-2-2022…