ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (962)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00πμ έως 12:00μ,…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου (αποθήκη) στην ΤΚ Καταρράκτη. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΚΕΑ-ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Πέμπτη 28-1-2021 και ώρα 8:30 πμ έως 12:00 μμ στην Άγναντα και στο Βουργαρέλι.…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «με τηλεδιάσκεψη», για…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια τηλεδιάσκεψης», την 26η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11.00 μ.μ. και ώρα…
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ   Έχοντας υπ’ όψιν: 1.       Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της…
Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ έως 12:00μ,…
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανάγκη να προσλάβουμε προσωπικό προκειμένου να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες. Για το…
Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11.00 μ.μ. και ώρα λήξης…
Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για…