Πρόσκληση σύγκλησης 37ης/25-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1

Περί αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Θέμα 2

Περί έγκρισης μελέτης της υπ’ αριθμ. 56/2022 με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου»

Θέμα 3

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου