ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση καθαρίστριας με σύμβαση έργου για το Λύκειο Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Προκηρύσσεται μια (1) θέση καθαρίστριας με σύμβαση έργου για το Δημοτικό Σχολείο Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος άρθρου._Καταβάστε με ..δεξί κλικ αποθήκευση…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.    O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας Υδρομάστευσης Κτιστάδων»με συνολικό Προϋπολογισμό 23.000,00 € με τον Φ.Π.Α.…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 19/05/2015 του μηνός  Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι Άρτας,…
  Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 12/05/2015 του μηνός  Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι…