Ο ΔΗΜΟΣ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αγνάντων (τομέας 2) και Αθαμανίας (τομέας 3) και των κοινοτήτων Θεοδωριάνων (τομέας 14) και Μελισσουργών (τομέας 16).

O νομός Άρτας χωρισμένος σε Δήμους και κοινότητες σύμφωνα Σχέδιο Καποδίστριας, που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2010.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης ο νέος Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες:

  1. Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας, με δώδεκα (12) τοπικές κοινότητες,
  2. Δημοτική Ενότητα Αγνάντων, με οκτώ (8) τοπικές κοινότητες,
  3. Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων, με μία (1) τοπική κοινότητα και
  4. Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών, με μία (1) τοπική κοινότητα

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων συνορεύει βόρεια-βορειοδυτικά με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ανατολικά με τον Δήμο Πύλης και λίγο με τον Δήμο Αργιθέας, με τον Δήμο Αρταίων στα δυτικά, με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά και τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στα νότια

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δημοτικές ενότητες, οι τοπικές ενότητες και οι οικισμοί αυτών.

Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2011.

Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.

Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων έχει μόνιμο πληθυσμό 6178 κατοίκους. Στο δήμο περιλαμβάνονται:

Δημοτική ενότητα Αγνάντων [ 1800 ]

Τοπική Κοινότητα Αγνάντων Άρτας [ 430 ]
Τοπική Κοινότητα Γραικικού Άρτας [ 302 ]
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου Άρτας [ 270 ]
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων
Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων
Τοπική Κοινότητα Λεπιανών Άρτας [ 153 ]
Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς Άρτας [ 104 ]
Τοπική Κοινότητα Ράμιας Άρτας [ 273 ]

Δημοτική ενότητα Αθαμανίας [ 3786 ]

Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου Άρτας [ 517 ]
Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης
Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου Άρτας [ 582 ]
Τοπική Κοινότητα Διστράτου Άρτας [ 198 ]
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου Άρτας [ 322 ]
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης Άρτας [ 91 ]
Τοπική Κοινότητα Καψάλων Άρτας [ 61 ]
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού Άρτας [ 248 ]
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Άρτας [ 450 ]
Τοπική Κοινότητα Μεσούντας Άρτας [ 269 ]
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου Άρτας [ 447 ]
Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου Άρτας [ 427 ]

Δημοτική ενότητα Θεοδωριάνων [ 173 ]

Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων Άρτας [ 173 ]

Δημοτική ενότητα Μελισσουργών [ 419 ]

Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Άρτας σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας, που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2010.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  •  Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.

 

-- Δήμος Αγνάντων--

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(απογραφή 1991)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(απογραφή 2001)

ΑΓΝΑΝΤΩΝ

32.103

937

886

ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ

13.591

633

621

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ

30.028

667

682

ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ

6.471

244

315

ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ

6.301

413

243

ΛΕΠΙΑΝΩΝ

9.269

365

443

ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ

4.996

205

428

ΡΑΜΙΑΣ

21.585

446

404

ΣΥΝΟΛΟ

124.344

3.910

4.022

 

Ο δήμος Αγνάντων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.022 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγνάντων [ 886 ]

 

Δ.δ. Γραικικού [ 621 ]

 

Δ.δ. Καταρράκτου [ 682 ]

 

Δ.δ. Κουκκουλίων-- τα Κουκκούλια [ 315 ]

 

Δ.δ. Κτιστάδων-- οι Κτιστάδες [ 243 ]

 

Δ.δ. Λεπιανών [ 443 ]

 

Δ.δ. Μικροσπηλιάς [ 428 ]

 

Δ.δ. Ράμιας [ 404 ]

 

 

  -- Δήμος Αθαμανίας -- [

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(απογραφή 1991)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(απογραφή 2001)

ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

30.030

964

967

ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ

15.689

314

371

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

34.474

1.014

792

ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

21.310

319

314

ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

29.729

409

599

ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

13.816

192

197

ΚΑΨΑΛΩΝ

6.450

171

150

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

13.066

374

375

ΚΥΨΕΛΗΣ

35.824

701

596

ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ

29.956

339

487

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ

32.778

615

676

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ

41.857

814

858

ΣΥΝΟΛΟ

304.979

6.226

6.382

 

Ο δήμος Αθαμανίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.382 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βουργαρελίου [ 792 ]

 

Δ.δ. Αθαμανίου [ 967 ]

 

Δ.δ. Ανεμορράχης-- η Ανεμορράχη [ 371 ]

 

Δ.δ. Διστράτου [ 314 ]

 

Δ.δ. Κάτω Αθαμανίου [ 599 ]

 

Δ.δ. Κάτω Καλεντίνης [ 197 ]

 

Δ.δ. Καψάλων [ 150 ]

 

Δ.δ. Κεντρικού [ 375 ]

 

Δ.δ. Κυψέλης [ 596 ]

 

Δ.δ. Μεσούντας [ 487 ]

 

Δ.δ. Παλαιοκατούνου [ 676 ]

 

Δ.δ. Τετρακώμου [ 858 ]

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων τοποθετείται Β-ΒΔ του νομού Άρτας.

Η περιοχή του Δήμου ορίζεται: Από την κορυφογραμμή του όρους Κρυάκουρα στα βόρεια, από τον ποταμό Αχελώο στα ανατολικά, από τον ποταμό Άραχθο στα δυτικά και από την τεχνητή λίμνη Πουρναρίου στα νότια-νοτιοδυτικά.

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 »