Πρόεδρος Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κ. Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκη (ΝΠΔΔ)

 

Κωνσταντίνος Αλυμάρας

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360212