ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείσθε σε έκτακτη «δια περιφοράς», συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στις 03.02.2022 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.,…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Βουργαρέλι Άρταςτην Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00μ., σε ειδική επαναληπτική, «δια ζώσης συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας…