30/11 η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για τους Συλλόγους

Από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει εγκαίρως η κατανομή της εφάπαξ ετήσιας επιχορήγησης στους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου ορίζεται η 30/11/2018. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1. Αίτηση προς το Δήμο με όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας. 2. Αποδεικτικό πρωτοκόλλησης δικαιολογητικών στην Περιφέρεια 3. Αποδεικτικό πρωτοκόλλησης δικαιολογητικών στον Επίτροπο 4. Αποδεικτικό πρωτοκόλλησης δικαιολογητικών στον Δήμο (έσοδα-έξοδα) 5. Προϋπολογισμός 2018 (Έσοδα & Δαπάνες μεταξύ των οποίων και όλες οι δράσεις του Συλλόγου για το 2018 μαζί με το κόστος τους.) 6. Απολογισμός 2017 (Δράσεις του συλλόγου που έγιναν το 2017) 7. Καταστατικό του συλλόγου 8. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι ο σύλλογος είναι ενεργός 9. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης. 10. Απόδειξη είσπραξης προς το Δήμο με το ποσό της επιχορήγησης που εγκρίθηκε