Ε.Μ.Π «Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών»

9ο Διεπιστημονικό Συνέδριο

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και

του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής  Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

«Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη

των ορεινών και απομονωμένων περιοχών»

Μέτσοβο, Σεπτέμβριος 2019

1η Ανακοίνωση

Στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., διοργανώνει το 9ο Συνέδριο με θέμα «Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.στο Μέτσοβο.

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ελκυστικού και ρεαλιστικού οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών, ορεινών και νησιωτικών, και τη βελτίωση των προοπτικών των κοινωνιών τους. Ενός οράματος που θα στηρίζεται σε εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής και θα μπορεί να εμπνεύσει και να κατευθύνει τοπικά σχέδια ανάπτυξης, με παράλληλο στόχο μια ζωτικής σημασίας  προτεραιότητα: τη χάραξη ειδικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών, ορεινών και νησιωτικών.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

 • Επιπτώσεις της κρίσης στις απομονωμένες περιοχές, ορεινές και νησιωτικές.
 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής υστέρησης των απομονωμένων περιοχών.
 • Αποτίμηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης των ορεινών και νησιωτικών απομονωμένων περιοχών
 • Ελλείματα και προκλήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού
 • Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη και προστασία υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Αποκεντρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός/ εξοικονόμηση ενέργειας/ αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας
 • Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της απασχόλησης
 • Συνεταιρισμοί και κοινωνική οικονομία
 • Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές
 • Διεθνή παραδείγματα πολιτικής για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές
 • Στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο ως εισηγητές, μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα  http://mirc.ntua.gr/