Διαβούλευση επί της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου

Η ΠΕΔ Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την κατάρτιση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου.

Ο βασικός στόχος της ΟΧΕ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού της ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πρωτοβουλιών και με γνώμονα την ανοικτή και συνεργατική διακυβέρνηση, τίθεται σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση  το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ΟΧΕ το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που προτάθηκαν από τους α) εμπλεκόμενους Δήμους (Δήμος Αρταίων, Δήμος Νικολάου Σκουφά, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη και Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων), β) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών γ) από τον Σύμβουλο υποστήριξης για την εκπόνησης της ΟΧΕ καθώς και από φορείς όπως το Επιμελητήριο Άρτας και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της οποίας η γνωμοδότηση λήφθηκε υπόψη.

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να καλύψει όλους τους Άξονες Παρέμβασης και να εξυπηρετήσει τους περισσότερους δυνατούς Στρατηγικούς Στόχους που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική για την ΟΧΕ.

 

Το σχέδιο θα παραμείνει ανοιχτό για δημόσιο σχολιασμό έως 24 Μαΐου 2023 στην πλατφόρμα https://pedepirus.diavouleuseis.gr/