ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχείου Κεντρικών Τζουμέρκων: 2685360219 (Βουργαρέλι)   Τηλεφωνικό Κέντρο Δημοτικού Καταστήματος Αγνάντων: 2685360100   Βοήθεια στο Σπίτι (Βουργαρέλι): 2685360214   Βοήθεια στο Σπίτι (Άγναντα): 2685360110   Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου:…