Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γραμματεία Δημάρχου 2685360217

Αντιδήμαρχος καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης 2685360213

Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων 2685360227

Αντιδήμαρχος 2685360212

Τεχνική υπηρεσία 2685360225, 2685360226

Οικονομική υπηρεσία 2685360221, 2685360222

Τμήμα προσωπικού 2685360215, 2685360218

Δημοτολόγιο