Πρόσκληση σύγκλησης 18ης/28-12-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.2020.

 

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 20.159,71 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2020 (δ’ κατανομή)

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας προς θέση “Ξηρού” και “Γιαννίτσι” στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις  βατότητας οδών Τ.Κ. Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας Οικισμού Άνω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής  οδοποιϊας Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της απόφασης Δ.Σ. 225/2018  με θέμα «Επί εκμίσθωσης χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη για την εγκατάσταση κόμβου,  από την εταιρεία Rural»

8.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αποκατάστασης  υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μέλους της σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Τετρακώμου»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 62/2020 με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι-Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 1.120.000,00€

13.

ΘΕΜΑ

Περί συµµετοχής του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στοµετοχικόκεφάλαιοτης ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ