Πρόσκληση σύγκλησης 4ης/01-03-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 1η του μηνός Mαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021

 Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου; «Έργα αποκατάστασης υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση - Συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου:(4η Παράταση) για το Υποέργο «Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Α/Α 1 της Πράξης 5001122

5.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό τουτιμήματος εκμίσθωσηςτου Δημοτικού κτηρίου στην πλατεία «Κάμπος» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας                                     

7.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας εκμίσθωσηςοικήματος στην θέση «Παναγιά» της Τ.Κ.Μελισσουργώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη στην Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισµού δρόµου «Ομαλή–Ξερολίβαδο–Σπάθες Κορακάδων» του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, ως δηµοτικού

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την1η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ