Πρόσκληση σύγκλησης 4ης/27-02-2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και από ώρα 11:30πμ έως 12:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί καθορισμού πρόσθετων προσόντων πρόσληψης αναφορικά με τις θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων (Απόφαση Δημάρχου 287/25-01-2021)

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων (Απόφαση Δημάρχου 506/11-02-2021)

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων χιονοπτώσεων και παγετού (Απόφαση Δημάρχου 571/15-02-2021)

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Απόφαση Δημάρχου 587/16-02-2021)

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης για την εργασία κοπής δέντρων λόγω έκτακτης ανάγκης (Απόφαση Δημάρχου 585/16-02-2021)

Θέμα 7

Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου και έγκρισης δαπανών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου λόγω έκτακτης ανάγκης

Θέμα 8

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ανεμορράχης (δημοτικός ξενώνας) ΤΚ Ανεμορράχη

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου (αποθήκη) στην ΤΚ Καταρράκτη

Θέμα 10

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

Θέμα 11

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με την υπόθεση αγωγής του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Τετρακώμου – Καψάλων Άρτας Συν.ΠΕ κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος