Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 , που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνου) ,όπως διαμορφώθηκαν μετά απο την υποβολή δικαιολογητικών απο τους ενδιαφερομένους.

Δείτε συνημμένο τον πίνακα κατάταξης.