Πρόληψη και αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών

Ενημερωτικό Υλικό για την πρόληψη και την καταστολή δασικών πυρκαγιών ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου 2014