Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Το 47ο τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Μάιος 2014) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/teux47-may2014.pdf

Στις επιμέρους ενότητες του Δελτίου αναπτύσσονται τα εξής θέματα:

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
  • Επιχειρησιακός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
  • Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων
  • Διεθνή - Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Σεμινάρια Κατάρτισης
  • Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα
  • Διαβουλεύσεις