Διαβούλευση επί της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου

Η ΠΕΔ Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την κατάρτιση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου.

Ο βασικός στόχος της ΟΧΕ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού της ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πρωτοβουλιών και με γνώμονα την ανοικτή και συνεργατική διακυβέρνηση, τίθεται σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το πρώτο μέρος της ΟΧΕ που αφορά την Α) την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Β) την Στρατηγική για την ΟΧΕ. Στόχος της ανοιχτής διαβούλευσης είναι η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών και φορέων στον σχεδιασμό της ΟΧΕ για την Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου.

Στο σχετικό URL : https://pedepirus.diavouleuseis.gr θα βρείτε την πλατφόρμα διαβούλευσης καθώς και τα παραδοτέα του πρώτου μέρους της ΟΧΕ