Ανακοίνωση διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος "ΤΕΒΑ"

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια του προγράμματος <<ΤΕΒΑ>> θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους την Παρασκευή 2-12-2022 και ώρα 8:30 πμ έως 11:30 πμ στο Βουργαρέλι και ώρα 12:30μμ έως 14:30 μμ στην Άγναντα . Τα σημεία παράδοσης θα είναι τα κτίρια του Δημαρχείου.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

  1. Λαμβάνουν το Κ.Ε.Α.
  2. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ
  3. Συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων (ασχέτως αν η συνταγή αφορά διανομή Δεκεμβρίου 2022, αφορά τους εγκριθέντες  για τον μήνα Οκτώβριο 2022  σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία)
  4. Έχουν δηλώσει ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα είδη που θα διανεμηθούν είναι: κοτόπουλο 2 κιλώντο τεμάχιο και ελαιόλαδο 1λίτρου το τεμάχιο.

Οι ποσότητες που αντιστοιχούν ανά οικογένεια είναι:

 

        ΠΡΟΙΟΝ

Οικογένειες με 1-2 μέλη

Οικογένειες με 3-4  μέλη

Οικογένειες με 5 μέλη και άνω

Κοτόπουλο 2 κιλών

     1τεμάχιo

        2τεμάχια

         4τεμάχια

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (1lt)

     6τεμάχια

       7 τεμάχια

        8τεμάχια


 

Καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν για να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να παραλάβουν οι ίδιοι, δύνανται να παραλάβουν μέσω τρίτου προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.