Πρόσκληση συμμετοχής σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1

Εισήγηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2023

 

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Τετάρτη 21/12/2022, ώρα: 14.00 μ.μ.).

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Χάιδος