ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι  26.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ.: 3732

Ταχ.Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215, 2685360216

FΑΧ: 2685022322

 

                                                                          

    

 

 

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

            Σήμερα ημέρα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, συνεδρίασε η επιτροπή για την έκδοση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, που αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους: Πρόεδρος Λαμπράκης Κωνσταντίνος, μέλη Σάββας Φαίδων και Τράντζας Ηλίας.

            Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνέταξε τον συνημμένο πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων.

           

 

                                                                                        Η Επιτροπή   

       

                                                                                Λαμπράκης Κωνσταντίνος

                                                                                Σάββας Φαίδων

                                                                                Τράντζας Ηλίας

    

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
    ΣΥΝΟΛΟ   
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΜΟΜΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ , ΤΕΚΝΟΥ , ΑΔΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
          1 2 3 4 5 6 7    
1 ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ 291819       5570 0 0 0 0 0 20 5590 1
2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π 124648 3004 0 0 5 0 0 10 3019 2
3 ΜΠΑΛΑΦΑ ΘΕΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ 744803 2070 0 0 5 0 0 10 2085 3
4 ΚΟΛOΚΥΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Σ802132 1780 30 15 20 0 0 10 1855 4
5 KATOPI TASIA - JANE GEORGE P GBP 550864571 746 0 0 5 0 0 20 771 5
6 ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ 019993 710 0 0 0 0 0 20 730 6
7 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ 026047 170 0 0 10 0 0 10 190 7
8 ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν 784305 170 0 0 0 0 0 20 190 8
9 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Π 124537 0 0 15 5 0 0 10 30 9
10 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ 815127 0 0 0 5 0 0 10 15 10
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΑΙΟΙ                        
  TSIOYTSOY ΜΙΜΟΖΑ KOL                    
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ