Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των "καθαρών" μορφών μετακίνησης. Φορέας Χρηματοδότησης του συγκεκριμένου σχεδίου είναι το Πράσινο Ταμείο.

Ο Δήμος μας, επιχειρώντας να εφαρμόσει πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα προκειμένου να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας.

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για έναν περισσότερο ορθολογικό σχεδιασμό.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος απευθύνεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες του και βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας:

 

https://forms.office.com/r/HF1UdatU9k