Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, 01/09/2021 από τις πρωινές ώρες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον κεντρικό αγωγό του δικτύου Βρυζοκαλάμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης των Τοπικών Κοινοτήτων Αθαμανίου, Κάτω Αθαμανίου, Κάτω Καλεντίνης, Μεσούντας, Παλαιοκατούνου και Τετρακώμου,