Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι δημότες όταν προχωρούν σε ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης να χρησιμοποιούν τον κωδικό RF ο οποίος αναγράφεται στον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό και μόνο.

 

Από το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών