ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                Βουργαρέλι    08.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                             Αριθ. Πρωτ.:  3287

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

FΑΧ: 2685022322

                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.           Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007

2.             Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999

3.             Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.

4.             Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015

5.             Την υπ΄αριθμ.: 157/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021».

6.             Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας  τριών μηνών:

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

1.

Εργατών

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)

2

3μήνες

2.

Εργατών

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)

 

2

2 μήνες

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ.:47045 στο Τμήμα Προσωπικού  καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και την Πέμπτη 15.07.2021.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr.

 

 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ